ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για αγορές ανω των 49€

  /  Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Κάνοντας χρήση του ιστότοπου μας, συμφωνείτε αυτόματα με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν μόνο σε συναλλαγές που εκτελούνται αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου feggaropetra.gr της επιχείρησης.

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του feggaropetra.gr. Η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν, ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Το feggaropetra.gr  δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις, που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή, είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείτε από τις υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενα του feggaropetra.gr  στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του feggaropetra.gr  παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το feggaropetra.gr  αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, και αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το feggaropetra.gr  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το feggaropetra.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνετε εσείς και σε καμία περίπτωση το feggaropetra.gr. Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του παρόντος ιστότοπου σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Το feggaropetra.gr δεν προβαίνει σε κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις on-line φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το site μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Με την χρήση του feggaropetra.gr συμφωνείτε και αναλαμβάνετε να μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο feggaropetra.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, παραβιάζει τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προσβάλλει τα χρηστά ήθη, παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, είναι απόρρητο ή εμπιστευτικό ή αντίθετο σε ιδιωτικές συμβάσεις ή σε διατάξεις νόμου. Επίσης, υποχρεούστε να μην μεταδίδετε οποιασδήποτε μορφής υλικό το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Επίσης με την χρήση του feggaropetra.gr αποδέχεσθε και συναινείτε ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι, οι προστηθέντες και άλλοι συνεργάτες του feggaropetra.gr δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τρίτους που χρησιμοποιούν το feggaropetra.gr. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

 

Δεσμοί (links) προς άλλους ιστότοπους

Το feggaropetra.gr  περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους ιστοτόπους τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Το feggaropetra.gr δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των άλλων ιστοτόπων και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που τυχόν θα προκύψει από το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Το feggaropetra.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με τη χρήση των συνδεμένων ιστοτόπων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται με κίνδυνο του χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το feggaropetra.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Το feggaropetra.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ή μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Οποιοσδήποτε τρίτος επιθυμεί να εγκαταστήσει συνδέσεις με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο πρέπει να επικοινωνήσει για το σκοπό αυτό προηγουμένως με το feggaropetra.gr το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την άδεια για τέτοιες συνδέσεις με τον διαδικτυακό της τόπο. Εάν παρόλα αυτά το feggaropetra.gr χορηγήσει την άδειά της για τέτοιες συνδέσεις, δεν υποχρεούται σε αντισταθμιστική σύνδεση.

 

Διαφήμιση

Το feggaropetra.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας-σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του feggaropetra.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα και σήματα υπηρεσιών του feggaropetra.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε ψηφιακό ή μη τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι χρήστες του feggaropetra.gr αποδέχεστε ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή/και εκμεταλλεύεστε εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του feggaropetra.gr. Η εμφάνισή των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων του feggaropetra.gr στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

TERMS AND CONDITIONS

Welcome to our online store. By using our website, you automatically agree to the following terms, which you should read carefully. These terms of use only apply to transactions performed exclusively through the company’s feggaropetra.gr website.

Any software available for downloading by this server is the intellectual property of feggaropetra.gr. The use of such documents by this server is restricted solely for informational and non-commercial purposes or is only personal and will not be copied, nor will it be placed on another computer network, nor will it be distributed by other means of communication. There is absolutely no intervention in the documents. Any other use is strictly prohibited by law and may involve severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted.

Feggaropetra.gr does not state in any way that the information contained in the documents and announcements, published on this server, is suitable for any purpose. Under any circumstances, including the case of negligence, we are not responsible for any form of damage suffered by the services, options and contents of feggaropetra.gr which you carry out on your own initiative. The contents of feggaropetra.gr are provided “as is” without any warranty expressed or implied in any way. To the fullest extent and in accordance with the law, feggaropetra.gr denies all guarantees expressed or implied, including, but not limited to, those that imply marketability and suitability for a particular purpose. Feggaropetra.gr does not guarantee that the pages, services, options and contents will be provided without interruption, without errors and that errors will be corrected. It also does not guarantee that this or any other related website or servers through which they are made available to you will not contain “viruses” or other harmful components. Feggaropetra.gr does not guarantee in any case the correctness, completeness or even availability of the content pages, services, options or their results. The cost of any corrections or services is borne by you and in no case feggaropetra.gr. You are free to use this website in accordance with the Law and good morals. The responsibility for the contents of the transactions lies solely with you. Feggaropetra.gr does not make any kind of correction or intervention in the data you transfer. We ask that you fill in the following fields (name, address, message) correctly on the on-line contact forms. The use of the online store is subject to Greek and International laws and you agree not to use our site in order to violate these laws.

By using feggaropetra.gr you agree and undertake not to use the online store for sending, publishing, sending by e-mail or transmission in other ways of any content that is illegal for any reason, causing illegal infringement and damage to feggaropetra.gr or in any third party, infringes the confidentiality or confidentiality of information of any person, violates the provisions on personal data protection, infringes good morals, infringes the rights of intellectual or industrial property, is secret or confidential or contrary to private contracts or legal provisions. You must also not transmit any form of material that contains software viruses or any other code, files or programs designed to interrupt and cause damage, damage or equipment to the operation of any software or computer hardware. Also with the use of feggaropetra.gr you accept and agree that all members, associates, employees, management, shareholders, agents and other associates of feggaropetra.gr are not responsible for any damage resulting from third parties using feggaropetra.gr. Any use contrary to the above, in addition to criminal or civil penalties, results in the termination of the services provided without any notice.

 

Links to other sites

Feggaropetra.gr includes links to other websites which are not controlled by the same but by their third parties (natural or legal persons). Feggaropetra.gr is not responsible for the content of other websites and is not responsible for any damage or injury that may arise from the content of these websites. Feggaropetra.gr disclaims any responsibility regarding the use of the linked sites, which are used at the risk of the user. In no case is feggaropetra.gr responsible for the terms of protection of the personal data of the visitors/users which these bodies follow. Feggaropetra.gr is in no way responsible for or may consider that it embraces or accepts the content or services of the websites to which it refers or that it is linked to them in any other way. Any third party wishing to install links to this website must first contact feggaropetra.gr for this purpose, which reserves the right to refuse permission for such links to its website. However, if feggaropetra.gr grants its permission for such connections, it is not obliged to make a compensatory connection.

 

Advertising

Feggaropetra.gr has no responsibility for the communication of the user with the third party service providers that are advertised in its online store and for any commercial transaction that may arise from the relationship between them.

 

Intellectual and industrial property rights-trademarks

Apart from the explicitly mentioned exceptions (copyright of third parties), all the content of feggaropetra.gr including images, graphics, photos, drawings, texts, services provided and in general all files of this website, constitute copyright, trademarks and trademarks of feggaropetra.gr and are protected by the relevant provisions of Greek law, European law and international conventions and treaties. Therefore, none of them can in whole or in part be sold, copied, modified, reproduced, republished or “loaded”, transmitted or distributed in any digital or non-digital way. The other products or services mentioned on the websites of this node and bearing the trademarks of the respective organizations, companies, partner organizations, associations or publications, constitute their own intellectual and industrial property and therefore these bodies bear the relevant responsibility. The users of feggaropetra.gr accept that you are not provided with the right to reproduce, copy, sell, resell and/or commercially exploit in any way all or part of the content of feggaropetra.gr. The appearance of the above property rights of feggaropetra.gr on the website should in no way be construed as a transfer or assignment of their license or right of use.