ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για αγορές ανω των 49€

  /  Πολιτική επιστροφων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε εντός 5 ημερών από την ημέρα που θα παραλάβετε την παραγγελία σας.
•       Οι αλλαγές γίνονται δεκτές εφόσον το προϊόν δεν έχει φορεθεί και βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.
•       Μπορεί να γίνει αλλαγή με οποιοδήποτε προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αγορά του προϊόντος.
•       Για να προχωρήσετε στη διαδικασία της αλλαγής, θα παρακαλούσαμε να έρθετε πρώτα σε επικοινωνία μαζί μας.
•       Η αλλαγή προϊόντων έχει έξοδα 7€ (αφορά τα μεταφορικά έξοδα της αλλαγής)
•       Εφόσον μιλήσουμε τηλεφωνικώς ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου, και έχει συμφωνηθεί η αλλαγή, στέλνουμε εμείς το νέο προϊόν το οποίο έχετε επιλέξει και κατά την παραλαβή του, δίνετε στον courier το δέμα με το προϊόν της αλλαγής (αλλαγή χέρι με χέρι). Τα έξοδα της αλλαγής, 7€, θα υπολογιστούν στην αντικαταβολή του νέου δέματος + το ποσό της πιθανής διαφοράς στην τιμή μεταξύ των προϊόντων που θα γίνει η αλλαγή.
•       Παρακαλούμε, στην περίπτωση που χρειαστεί για κάποιο λόγο να στείλετε εσείς το δέμα πίσω σε εμάς, αυτό να γίνει με την εταιρεία Speedex, με την οποία συνεργαζόμαστε, και με χρέωση παραλήπτη (δηλαδή δική μας χρέωση). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε το δέμα με διαφορετική εταιρεία, αναλαμβάνετε εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα αποστολής, διαφορετικά δεν θα παραλάβουμε το δέμα σας και θα επιστραφεί σε εσάς.
•       Αλλαγές ΔΕΝ γίνονται δεκτές σε συγκεριμένα προιόντα που είναι customizable και ετοιμάζονται κατά παραγγελία, όπως και στα σκουλαρίκια για λόγους υγιεινής.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:
Στην περίπτωση που επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε εντός 3 ημερών από την ημέρα που θα παραλάβετε την παραγγελία σας.
•       Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εφόσον το προϊόν δεν έχει φορεθεί και βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.
•       Για να προχωρήσουμε στη διαδικασία της επιστροφής, θα παρακαλούσαμε να έρθετε πρώτα σε επικοινωνία μαζί μας.
•       Η επιστροφή χρημάτων έχει έξοδα 5€ (αφορά τα μεταφορικά έξοδα της επιστροφής)
•       Παρακαλούμε το δέμα να σταλεί πίσω σε εμάς με την εταιρεία speedex, με την οποία συνεργαζόμαστε, και με χρέωση παραλήπτη (δηλαδή δική μας χρέωση). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε το δέμα με διαφορετική εταιρεία, αναλαμβάνετε εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα αποστολής, διαφορετικά δεν θα παραλάβουμε το δέμα σας και θα επιστραφεί σε εσάς.
•       Το ποσό της επιστροφής θα κατατεθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, αφού παραλάβουμε το δέμα της επιστροφής, στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας δώσετε.
•       Θα χρειαστεί να μας δώσετε το iban ή τον τραπεζικό λογαριασμό, το όνομα δικαιούχου και την τράπεζα του λογαριασμού που επιθυμείτε να κάνουμε την επιστροφή των χρημάτων.
•       Από το ποσό της κατάθεσης θα αφαιρεθούν τα έξοδα επιστροφής χρημάτων, που είναι στα 5€.
•       Επιστροφές ΔΕΝ γίνονται δεκτές σε συγκεριμένα προιόντα που είναι customizable και ετοιμάζονται κατά παραγγελία, όπως και στα σκουλαρίκια για λόγους υγιεινής.
•       Αν θέλετε να προβείτε σε αγορά δώρου θα πρέπει στις σημειώσεις της παραγγελίας να αναφέρετε ότι επιθυμείτε κάρτα αλλαγής, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη το περιθώριο των 10 ημερών για αλλαγή. Στην προκειμένη περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται τα έξοδα μεταφοράς – αλλαγής (3 ευρώ).
•       Αν είστε κάτοχος δωροκάρτας (Gift card) θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να γίνει αποζημίωση του ποσού σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να το αξιοποιήσετε εξ ολοκλήρου.
•       Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αγοράσετε εκπτωτικό προϊόν θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας ότι δεν αλλάζεται ή επιστρέφεται. Δεν δεχόμαστε επιστροφές/αλλαγές στις προσφορές τύπου BLACK FRIDAY και σε προϊόντα που έχουν αγοραστεί με τη χρήση ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ. Αλλαγές γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ στο νούμερο σε αυτή την περίπτωση.
•       Προσοχή: Στη δυσάρεστη περίπτωση που το προϊόν που αγοράσατε φτάσει σε εσάς με φθορές, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα εντός της ίδιας ημέρας. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης δικαιούται αντικατάσταση ή αποζημίωση.
•       Για παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί με χώρα προορισμού την Κύπρο ισχύει το πλαίσιο των 48 ωρών μέσα στο οποίο θα πρέπει να μας έχετε ενημερώσει για την επιθυμία σας. Ωστόσο, θα πρέπει να έρθουμε σε προσωπική επικοινωνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ενημέρωση του πελάτη για την επιβάρυνση των μεταφορικών εξόδων.
•       Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή του προϊόντος σε αποστολές που πραγματοποιούνται εντός Ευρώπης και Ην. Βασιλείου, θα πρέπει να γνωρίζεται ότι δεν πραγματοποιούνται.

ΚΥΠΡΟΣ:
Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων, επικοινωνήστε μαζί μας για να αιτηθείτε επιστροφή του ποσού αγοράς. Τα μεταφορικά έξοδα της επιστροφής του δέματος επιβαρύνουν τον πελάτη. Η επιστροφή χρημάτων αφορά μόνο την αξία των προϊόντων.

In case you wish to change the product you have purchased, you have the option to do so within 5 days from the day you receive your order.
• Changes are accepted if the product is not worn and is in its original condition.
• A change can be made with any product of equal or greater value than the purchase of the product.
• To proceed with the change process, please contact us first.
• The change of products has costs 7 € (concerns the transport costs of the change)
• If we speak by phone or through any other means, and the change has been agreed, we send the new product you have chosen and upon receipt, you give the courier the parcel with the product of the change (change hand in hand). The costs of the change, 7 €, will be calculated on the cash on delivery of the new parcel + the amount of the possible difference in price between the products that will be changed.
• If, for any reason, you need to send the parcel back to us, please do so with the company Speedex, with which we work, and at the recipient’s expense (ie our own charge). In case you want to send the parcel with a different company, you bear the entire shipping costs, otherwise we will not receive your parcel and it will be returned to you.
• Changes are NOT accepted on specific products that are customizable and are made to order, as well as on the earrings for hygiene reasons.
MONEY RETURN:
In case you want a refund you can do so within 3 days from the day you receive your order.
• Returns are accepted if the product is not worn and is in its original condition.
• To proceed with the return process, please contact us first.
• The refund costs € 5 (concerns the shipping costs of the refund)
• Please send the parcel back to us with the company speedex, with which we work, and at the recipient’s expense (ie our own charge). In case you want to send the parcel with a different company, you bear the entire shipping costs, otherwise we will not receive your parcel and it will be returned to you.
• The amount of the return will be deposited within 5 working days, after we receive the return package, in the bank account you will give us.
• You will need to provide us with the iban or bank account, beneficiary name and bank of the account you wish to refund.
• Refund costs will be deducted from the deposit amount, which is € 5.
• Returns are NOT accepted on specific products that are customizable and prepared to order, as well as on earrings for hygiene reasons.
• If you want to make a gift purchase, you must state in the order notes that you want a change card, which gives the customer the opportunity of 10 days for change. In this case, the customer bears the costs of transfer – change (3 euros).
• If you are a holder of a gift card (Gift card) you should know that the amount can not be reimbursed in case you do not wish to use it in full.
• In case you want to buy a discount product you should keep in mind that it is not changed or returned. We do not accept returns / changes in BLACK FRIDAY type offers and in products that have been purchased using DISCOUNT CODES. Changes are accepted ONLY in the number in this case.
• Caution: In the unlikely event that the product you purchased reaches you with damage, please let us know immediately within the same day. In this case the customer is entitled to a replacement or compensation.
• For orders placed with destination country Cyprus, the 48-hour framework applies, in which you must have informed us of your wish. However, we will have to come in personal communication to complete the process and inform the customer about the shipping costs.
• If you want to change the product on shipments made within Europe and the UK, be aware that they do not.

CYPRUS:
In case you want a refund, contact us to request a refund. The shipping costs of returning the parcel are borne by the customer. Refunds only concern the value of the products.